g型锅炉给水泵 -尊龙凯时app

  • /photo/g-1.jpgg型锅炉给水泵
点击图片可左右切换

技术参数

产品概述
g型锅炉给水泵,供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。
本型水泵扬程在46至576米时,流量为6至55米/小时,液体的最高温度低于110适合于锅粮给水,轼厂及城市给水之用。水泵配用y型电动机。
目前所制造的g型泵有:11/2g-5,21/2g6及4g8等共4种。

结构说明
g型水泵为多级分段式,其吸入口位于进水段上,吐出口在出水段上均垂直向上,其扬程机根据使用而增减水泵级数。水泵装配良好瑟否,对性能影响关系很大,尤其是各个叶轮的出口与导叶进口之宁肯对位置,每级叶轮的吐出口中心必须对准导叶的中心,其中稍有偏差即将使水段上均直向上,其扬程可根据使用而增减水泵级数。水泵装配良好与否,对性能影响关系很大,尤其是各个叶轮的出口与导叶进口之相对位置,每级叶轮的吐出口中心必须对准导叶的中心,其中稍有偏差即将使水泵的流量减少,扬程降低,效率差,故在检修装配时务必注意,若有偏差必须调整。

泵型号
pump size
流量capacity q 扬程
head(m)
h(米)
转速
speed
转/分
(rpm)
效率
eff.η
(%)
必需汽蚀
余量 米
npsh(m)
功率power千瓦(kw)
立方米/小时(m3/hr) 升/秒(1/s) 轴功率
shaft power
电机功率
moter power
g6-25×3 6.3 1.75 75 2950 45 2.0 2.86 5.5
g6-25×4 100 3.81 7.5
g6-25×5 125 4.77 7.5
g6-25×6 150 5.72 11
g6-25×7 175 6.67 11
g6-25×8 200 7.63 15
g6-25×9 225 8.58 15
g6-25×10 250 8.53 18.5
g6-25×11 275 10.5 18.5
g6-25×12 300 11.44 18.5
g12-25×3 12.5 3.47 75 2950 54 2.0 4.73 7.5
g12-25×4 100 6.30 11
g12-25×5 125 7.88 11
g12-25×6 150 9.46 15
泵型号
pump size
流量capacity q 扬程
head(m)
h(米)
转速
speed
转/分
(rpm)
效率
eff.η
(%)
必需汽蚀
余量 米
npsh(m)
功率power千瓦(kw)
立方米/小时(m3/hr) 升/秒(1/s) 轴功率
shaft power
电机功率
moter power
g12-25×7 12.5 3.47 175 2950 54 2.0 11.04 15
g12-25×8 200 12.61 18.5
g12-25×9 225 14.18 18.5
g12-25×10 250 15.76 22
g12-25×11 275 17.34 22
g12-25×12 300 18.9 30
g12-30×3 25 6.94 90 2950 62 2.2 9.88 15
g12-30×4 120 13.1 18.5
g12-30×5 150 16.47 22
g12-30×6 180 19.77 30
g12-30×7 210 23.1 30
g12-30×8 240 26.4 37
g12-30×9 270 29.65 37
g12-30×10 300 32.9 45
g46-30×3 43 11.9 90 2950 70 3.0 16.11 22
g46-30×4 120 21.48 30
g46-30×5 150 26.85 37
g46-30×6 180 32.21 37
g46-30×7 210 37.58 45
g46-30×8 240 42.95 55
g46-30×9 270 48.32 55
g46-30×10 300 53.69 75
g46-50×3 46 12.8 150 2950 63 2.8 29.83 37
g46-50×4 200 39.77 45
g46-50×5 250 49.71 55
g46-50×6 300 59.65 75
g46-50×7 350 69.6 75
g46-50×8 400 79.54 90
g46-50×9 450 89.48 110
g46-50×10 500 99.42 110
g46-50×11 550 109.36 132
g46-50×12 600 119.3 132
g85-45×2 85 23.6 90 2950 72 4.2 28.94 37
g85-45×3 135 43.4 55
g85-45×4 180 57.87 75
g85-45×5 225 72.34 90
g85-45×6 270 86.81 110
g85-45×7 315 101.3 132
g85-45×8 360 115.7 132
g85-45×9 405 130.2 160
g155-30×2 155 43 60 1480 75 3.9 33.77 55
g155-30×3 90 50.65 75
g155-30×4 120 67.54 90
g155-30×5 150 84.42 110
g155-30×6 180 101.3 132
g155-30×7 210 118.2 160
g155-30×8 240 135.1 180
g155-30×9 270 152 180
g155-30×10 300 168.8 225
泵型号
pump size
流量capacity q 扬程
head(m)
h(米)
转速
speed
转/分
(rpm)
效率
eff.η
(%)
必需汽蚀
余量 米
npsh(m)
功率power千瓦(kw)
立方米/小时(m3/hr) 升/秒(1/s) 轴功率
shaft power
电机功率
moter power
g155-67×3 155 43 201 2950 74 5.0 114.7 132
g155-67×4 268 152.9 185
g155-67×5 335 191.1 220
g155-67×6 402 229.3 275
g155-67×7 469 267.5 350
g155-67×8 536 305.7 350
g155-67×9 608 344 440
g280-43×2 280 77.8 86 1480 77 4.7 85.17 110
g280-43×3 129 127.7 150
g280-43×4 172 170.3 230
g280-43×5 215 212.9 300
g280-43×6 258 255.5 300
g280-43×7 301 298.1 350
g280-43×8 344 304.7 410
g280-43×9 387 383.2 430

故障排除

离心泵故障排除

腐蚀性能

水泵主要材料的耐腐蚀性能(供参考)

介质 浓度
(%)
聚丙烯 浓度
(%)
a b c
25°c 50°c 20°c 60°c
硫酸 60 <30 χ
硝酸 25 20 ο
盐酸 <36 <38
氢氟酸 35 40 χ
醋酸 <80 <20 ο
氢氧化钠 100
重鉻酸钾 25
臭水 χ ο χ
乙醇 <50
丙酮 10 ο
四氯乙烷 ο ο χ
氟利昂22 ο ο
漂白液 cl13% cl12.5% ο ο
电镀液 ο χ
照相液

 

介质 浓度
(%)
不锈钢 浓度
(%)
陶瓷
25°c 50°c 25°c 50°c
硫酸 <5 χ
硝酸 70
盐酸 χ
氢氟酸 χ 0~100 χ
醋酸 <20
氢氧化钠 70 ο χ
重鉻酸钾 40~60 10~20
臭水 ο
乙醇
丙酮
四氯乙烷 50
氟利昂22
漂白液 cl12% χ
电镀液
照相液

注:△为优良;√为良好;ο为可用,但有明显腐蚀;χ腐蚀严重,不适用。

pvdf的物理机械性能

性能 单位 按照
密度 g/cm3 1.75-1.79
比度 cm3/g 0.56-0.75
熔点范围 0c 155-170
折光率 n25d 1.42
成型收缩率 % 2-3
拉伸强发(屈服) mpa 28-41
拉伸强发(断裂) mpa 31-52
伸长率(断裂) % 100-400
冲击强度(无缺口) kj/m 107-214
压缩强度 mpa 55-69
硬度(邵氏d) 70-80
耐磨 mg/1000r 7.0-9.0
极限氧指数(l0 i) % 44
燃烧速率 v-d
电阻率 u194 1.0x10 15
介电常用数 10 31 cycles 9.7

 

聚偏氟乙烯(pvdf)耐化学介质性能

化学介质 浓度
(%)
最高使用温度℃ 化学介质 浓度
(%)
最高使用温度℃ 化学介质 浓度
(%)
最高使用温度℃
盐酸 36 135 氢氧化氢 <10 85 乙醇 135
硫酸 <60 120 氢氧化氢 50 50 乙醚 50
硫酸 80-93 95 碳氧化铵 110 甲醛 37 50
硫酸 90 65 碳氧化钙 135 丙酮 10%水溶液 50
硝酸 <50 50 碳酸纳 水溶液 135 水溶液 95
磷酸 <85 135 碳酸氢钠 水溶液 120 75
磷酸 85 110 氨水 110 苯胺 50
醋酸 10 110 盐水 135 甲苯 85
醋酸 80 80 磷酸氢钠 水溶液 120 苯酚 50
醋酸 100 50 磷酸钙 水溶液 135 氯苯 135
三氯醋酸 <10 95 氧化钙 水溶液 135 95
三氯醋酸 50 50 氧化钾 水溶液 135 氯甲烷 135
草酸 50 氧化铵 水溶液 135 三氯甲烷 50
苯磺酸 水溶液 50 三氧化铁 水溶液 135 四氯化碳 135
氢氟酸 40-100 95 硫酸亚铁 水溶液 135 氯乙烷 135
氢氟酸 40 120 硫酸铵 水溶液 135 1.2三氯乙烷 135
氢溴酸 50 130 硫酸铵 水溶液 135 1.1.2三氯乙烷 65
过氧酸 10 95 硝酸钠 水溶液 135 四氯乙烷 120
过氧酸 70 50 磷酸铵 水溶液 135 氯乙烯 95
次氯酸纳 6-15 95 尿素 水溶液 120 三氯乙烯 135
氯酸钾 100 二氧化碳 80 二氯乙烯 110
铬酸 <40 80 二氧化氯 75 天然气 135
铬酸 50 50 二氧化氯 65 燃料油 135
高猛酸钾 120 元素 95 石蜡油 120
过氧化氢 <30 95 元素 65
过氧化钠 95 元素 65

 

氟塑料的而腐蚀性能表(仅供参考)

介质 浓度% 温度25℃ 温度200℃ 介质 浓度% 温度,200 ℃
硫酸 0-100 甲酸
发烟硫酸 醋酸(乙酸) 0-冰
硝酸 0-100 醋酸
发烟硫酸 丙酸
盐酸 丙烯酸
磷酸 丙烯酸酐 √(沸点)
氢氟酸 甲基丙烯酸 √(沸点)
氢溴酸 丁酸
氢碘酸 辛酸
氢氰酸 月桂酸
亚硝酸 软脂酸
亚硝酸 硬脂酸
氯酸 油酸
次氯酸 亚油酸
高氯酸 松香酸
四磷酸 脂肪酸
碳酸 氯醋酸
铬酸 乳酸
硅酸 草酸(乙二酸)
硼酸 富马酸
砷酸 柠檬酸
硒酸 烟酸
氟硅酸
氟硼酸
氯磺酸
王水
混酸

 

介质 浓度% 温度,200 ℃
氢氧化钠
氢氧化钾
氢氧化铵
氢氧化镁
氢氧化钙
氢氧化铝
氢氧化钡
氢氧化铁
氢氧化亚铁
镍盐
硫酸镍
硝酸镍
氯化镍
锌盐
硫酸锌
硝酸锌
氯化锌
尊龙网址登录官网 copyright © 2022 上海上诚泵阀制造有限公司. all rights reserved.
wx

网址: m.scpv.cn

网站地图